उच्च-स्तरीय डोमेन अबखाझिया

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:अबखाझिया

उच्च-स्तरीय डोमेन:

ge

स्थानिक वेळ:

11:34


उच्च-स्तरीय डोमेन अबखाझिया(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) अबखाझिया: ge