उच्च-स्तरीय डोमेन बुरुंडी

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:बुरुंडी

उच्च-स्तरीय डोमेन:

bi

स्थानिक वेळ:

7:10


उच्च-स्तरीय डोमेन बुरुंडी(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) बुरुंडी: bi