उच्च-स्तरीय डोमेन दक्षिण सुदान

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:दक्षिण सुदान

उच्च-स्तरीय डोमेन:

ss

स्थानिक वेळ:

1:25


उच्च-स्तरीय डोमेन दक्षिण सुदान(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) दक्षिण सुदान: ss