उच्च-स्तरीय डोमेन डॉमिनिका

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:डॉमिनिका

उच्च-स्तरीय डोमेन:

dm

स्थानिक वेळ:

18:50


उच्च-स्तरीय डोमेन डॉमिनिका(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) डॉमिनिका: dm