उच्च-स्तरीय डोमेन FR

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:fr

देश:

फ्रान्स

स्थानिक वेळ:

15:51


उच्च-स्तरीय डोमेन FR(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) FR: फ्रान्स