उच्च-स्तरीय डोमेन GS

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:gs

देश:

साउथ सँडविच द्वीपसमूह

स्थानिक वेळ:

5:23


उच्च-स्तरीय डोमेन GS(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) GS: साउथ सँडविच द्वीपसमूह