उच्च-स्तरीय डोमेन झिंबाब्वे

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:झिंबाब्वे

उच्च-स्तरीय डोमेन:

zw

स्थानिक वेळ:

8:20


उच्च-स्तरीय डोमेन झिंबाब्वे(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) झिंबाब्वे: zw