उच्च-स्तरीय डोमेन केप व्हर्दे

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:केप व्हर्दे

उच्च-स्तरीय डोमेन:

cv

स्थानिक वेळ:

18:32


उच्च-स्तरीय डोमेन केप व्हर्दे(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) केप व्हर्दे: cv