उच्च-स्तरीय डोमेन किर्गिझस्तान

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:किर्गिझस्तान

उच्च-स्तरीय डोमेन:

kg

स्थानिक वेळ:

16:16


उच्च-स्तरीय डोमेन किर्गिझस्तान(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) किर्गिझस्तान: kg