उच्च-स्तरीय डोमेन मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक

उच्च-स्तरीय डोमेन:

cf

स्थानिक वेळ:

2:21


उच्च-स्तरीय डोमेन मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक: cf