उच्च-स्तरीय डोमेन मोझांबिक

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:मोझांबिक

उच्च-स्तरीय डोमेन:

mz

स्थानिक वेळ:

7:50


उच्च-स्तरीय डोमेन मोझांबिक(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) मोझांबिक: mz