उच्च-स्तरीय डोमेन मॉरिटानिया

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:मॉरिटानिया

उच्च-स्तरीय डोमेन:

mr

स्थानिक वेळ:

12:16


उच्च-स्तरीय डोमेन मॉरिटानिया(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) मॉरिटानिया: mr