उच्च-स्तरीय डोमेन NG

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:उच्च-स्तरीय डोमेन:ng

देश:

नायजेरिया

स्थानिक वेळ:

02:01


उच्च-स्तरीय डोमेन NG(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) NG: नायजेरिया