उच्च-स्तरीय डोमेन न्यू कॅलिडोनिया

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:न्यू कॅलिडोनिया

उच्च-स्तरीय डोमेन:

nc

स्थानिक वेळ:

02:03


उच्च-स्तरीय डोमेन न्यू कॅलिडोनिया(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) न्यू कॅलिडोनिया: nc