उच्च-स्तरीय डोमेन ऑस्ट्रिया

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:ऑस्ट्रिया

उच्च-स्तरीय डोमेन:

at

स्थानिक वेळ:

12:02


उच्च-स्तरीय डोमेन ऑस्ट्रिया(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) ऑस्ट्रिया: at