उच्च-स्तरीय डोमेन फ्रान्सचे दक्षिणी व अंटार्क्टिक भूभाग

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:फ्रान्सचे दक्षिणी व अंटार्क्टिक भूभाग

उच्च-स्तरीय डोमेन:

tf

स्थानिक वेळ:उच्च-स्तरीय डोमेन फ्रान्सचे दक्षिणी व अंटार्क्टिक भूभाग(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) फ्रान्सचे दक्षिणी व अंटार्क्टिक भूभाग: tf