उच्च-स्तरीय डोमेन SJ

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:sj

देश:

स्वालबार्ड

स्थानिक वेळ:

8:52


उच्च-स्तरीय डोमेन SJ(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) SJ: स्वालबार्ड