उच्च-स्तरीय डोमेन SK

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:sk

देश:

स्लोव्हाकिया

स्थानिक वेळ:

1:19


उच्च-स्तरीय डोमेन SK(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) SK: स्लोव्हाकिया