उच्च-स्तरीय डोमेन ST

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:st

देश:

साओ टोमे व प्रिन्सिप

स्थानिक वेळ:

3:00


उच्च-स्तरीय डोमेन ST(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) ST: साओ टोमे व प्रिन्सिप