उच्च-स्तरीय डोमेन सायप्रस

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:सायप्रस

उच्च-स्तरीय डोमेन:

cy

स्थानिक वेळ:

7:59


उच्च-स्तरीय डोमेन सायप्रस(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) सायप्रस: cy