उच्च-स्तरीय डोमेन सिंगापूर

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:सिंगापूर

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय):

sg


स्थानिक वेळ:


19:09
उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय) सिंगापूर

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) सिंगापूर: sg