उच्च-स्तरीय डोमेन स्कॉटलंड

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:स्कॉटलंड

उच्च-स्तरीय डोमेन:

uk

स्थानिक वेळ:

1:31


उच्च-स्तरीय डोमेन स्कॉटलंड(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) स्कॉटलंड: uk