उच्च-स्तरीय डोमेन स्लोव्हेनिया

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:स्लोव्हेनिया

उच्च-स्तरीय डोमेन:

si

स्थानिक वेळ:

5:25


उच्च-स्तरीय डोमेन स्लोव्हेनिया(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) स्लोव्हेनिया: si