उच्च-स्तरीय डोमेन स्वालबार्ड

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:स्वालबार्ड

उच्च-स्तरीय डोमेन:

sj

स्थानिक वेळ:

12:34


उच्च-स्तरीय डोमेन स्वालबार्ड(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) स्वालबार्ड: sj