उच्च-स्तरीय डोमेन TF

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:उच्च-स्तरीय डोमेन:tf

देश:

फ्रान्सचे दक्षिणी व अंटार्क्टिक भूभाग

स्थानिक वेळ:उच्च-स्तरीय डोमेन TF(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) TF: फ्रान्सचे दक्षिणी व अंटार्क्टिक भूभाग