उच्च-स्तरीय डोमेन तुर्कस्तान

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:तुर्कस्तान

उच्च-स्तरीय डोमेन:

tr

स्थानिक वेळ:

3:43


उच्च-स्तरीय डोमेन तुर्कस्तान(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) तुर्कस्तान: tr