उच्च-स्तरीय डोमेन UG

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय):ug

देश:

युगांडा

स्थानिक वेळ:

21:20


उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय) UG

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) UG: युगांडा