उच्च-स्तरीय डोमेन UZ

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:uz

देश:

उझबेकिस्तान

स्थानिक वेळ:

3:12


उच्च-स्तरीय डोमेन UZ(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) UZ: उझबेकिस्तान