उच्च-स्तरीय डोमेन उत्तर सायप्रस

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:देश:उत्तर सायप्रस

उच्च-स्तरीय डोमेन:

cy

स्थानिक वेळ:

15:10


उच्च-स्तरीय डोमेन उत्तर सायप्रस(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) उत्तर सायप्रस: cy