उच्च-स्तरीय डोमेन युक्रेन

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश:युक्रेन

उच्च-स्तरीय डोमेन:

ua

स्थानिक वेळ:

6:40


उच्च-स्तरीय डोमेन युक्रेन(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) युक्रेन: ua