उच्च-स्तरीय डोमेन ZW

देशाचे नाव वा उच्च-स्तरीय डोमेन प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल कराउच्च-स्तरीय डोमेन:zw

देश:

झिंबाब्वे

स्थानिक वेळ:

8:00


उच्च-स्तरीय डोमेन ZW(आंतरजाल प्रत्यय)

उच्च-स्तरीय डोमेन (आंतरजाल प्रत्यय / टॉप-लेव्हल डोमेन) ZW: झिंबाब्वे