आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक +258 / 00258

देशाचे नाव वा आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक प्रविष्ट करा:आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक:+258

00258

देश:

मोझांबिक

स्थानिक वेळ:

03:54

उच्च-स्तरीय डोमेन:

mz

फोन क्रमांक गणक


टीप:
येथे राष्ट्रीय क्षेत्र कोडमधील सुरुवातीचे शून्य वगळणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, क्रमांक 01444 1411444 देश कोडसह +258 1444 1411444 बनतो.


मोझांबिक चा क्षेत्र कोड...आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक +258 / 00258 / 011258 / +२५८ / ००२५८ / ०११२५८

आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक +258 / 00258 / 011258 / +२५८ / ००२५८ / ०११२५८: मोझांबिक
वापराकरिता सूचना: आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन कॉल्ससाठी आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक देशात अंतर्गत कॉल करत असताना शहरासाठीच्या स्थानिक क्षेत्र कोडसारखेच असतात. अर्थातच, याचा अर्थ असा नाही की परदेशात करायच्या फोन कॉल्ससाठी स्थानिक क्षेत्र कोड वगळता येतात. आंतरराष्ट्रीय कॉल्ससाठी, एखाद्याला जो सामान्यतः 00 ने सुरू होतो असा आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक डायल करून सुरुवात करावी लागते, नंतर राष्ट्रीय क्षेत्र कोड, तथापि, सामान्यतः सुरुवातीचे शून्य वगळून, आणि शेवटी, नेहमीप्रमाणे तुम्हाला बोलायचे आहे त्या व्यक्तीचा क्रमांक. म्हणून, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड वा अन्य देशातून येणाऱ्या कॉल्ससाठी मोझांबिक या देशात अंतर्गत कॉल करण्यासाठी वापरायचा क्रमांक 08765 123456 00258.8765.123456 असा होईल.


देश कोड +258 / 00258 / 011258 / +२५८ / ००२५८ / ०११२५८