आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक झांझिबार

देशाचे नाव वा आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक प्रविष्ट करा:देश:झांझिबार

आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक:

+255 24

00255 24

स्थानिक वेळ:

2:41

उच्च-स्तरीय डोमेन:

tz

फोन क्रमांक गणक


टीप:
येथे राष्ट्रीय क्षेत्र कोडमधील सुरुवातीचे शून्य वगळणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, क्रमांक 05941 1435941 देश कोडसह +25524 5941 1435941 बनतो.


आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक झांझिबार

झांझिबार येथे कॉल करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक. (Jhanjhibara): +25524
वापराकरिता सूचना: आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन कॉल्ससाठी आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक देशात अंतर्गत कॉल करत असताना शहरासाठीच्या स्थानिक क्षेत्र कोडसारखेच असतात. अर्थातच, याचा अर्थ असा नाही की परदेशात करायच्या फोन कॉल्ससाठी स्थानिक क्षेत्र कोड वगळता येतात. आंतरराष्ट्रीय कॉल्ससाठी, एखाद्याला जो सामान्यतः 00 ने सुरू होतो असा आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक डायल करून सुरुवात करावी लागते, नंतर राष्ट्रीय क्षेत्र कोड, तथापि, सामान्यतः सुरुवातीचे शून्य वगळून, आणि शेवटी, नेहमीप्रमाणे तुम्हाला बोलायचे आहे त्या व्यक्तीचा क्रमांक. म्हणून, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड वा अन्य देशातून येणाऱ्या कॉल्ससाठी झांझिबार या देशात अंतर्गत कॉल करण्यासाठी वापरायचा क्रमांक 08765 123456 0025524.8765.123456 असा होईल.


देश कोड झांझिबार