देश कोड +970 / 00970

देशाचे नाव वा देश कोड प्रविष्ट करा:

येथून

येथे कॉल करादेश कोड:+970

00970

देश:

पॅलेस्टाईन

स्थानिक वेळ:

21:46

उच्च-स्तरीय डोमेन:

ps

फोन क्रमांक गणक


टीप:
येथे राष्ट्रीय क्षेत्र कोडमधील सुरुवातीचे शून्य वगळणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, क्रमांक 08581 1228581 देश कोडसह +970 8581 1228581 बनतो.


पॅलेस्टाईन चा क्षेत्र कोड...देश कोड +970 / 00970 / 011970 / +९७० / ००९७० / ०११९७०

देश कोड +970 / 00970 / 011970 / +९७० / ००९७० / ०११९७०: पॅलेस्टाईन
वापराकरिता सूचना: आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन कॉल्ससाठी देश कोड देशात अंतर्गत कॉल करत असताना शहरासाठीच्या स्थानिक क्षेत्र कोडसारखेच असतात. अर्थातच, याचा अर्थ असा नाही की परदेशात करायच्या फोन कॉल्ससाठी स्थानिक क्षेत्र कोड वगळता येतात. आंतरराष्ट्रीय कॉल्ससाठी, एखाद्याला जो सामान्यतः 00 ने सुरू होतो असा देश कोड डायल करून सुरुवात करावी लागते, नंतर राष्ट्रीय क्षेत्र कोड, तथापि, सामान्यतः सुरुवातीचे शून्य वगळून, आणि शेवटी, नेहमीप्रमाणे तुम्हाला बोलायचे आहे त्या व्यक्तीचा क्रमांक. म्हणून, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड वा अन्य देशातून येणाऱ्या कॉल्ससाठी पॅलेस्टाईन या देशात अंतर्गत कॉल करण्यासाठी वापरायचा क्रमांक 08765 123456 00970.8765.123456 असा होईल.


आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक +970 / 00970 / 011970 / +९७० / ००९७० / ०११९७०