क्षेत्र कोड बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना

बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना चा क्षेत्र कोड:क्षेत्र कोड बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना